The King of Food Jung Joon Young Vietsub
GUEST: Park Eunhye, Kim Sook, Minah, Jung Joonyoung, Cho Jungchi, Kim Jyunhyun

VIETSUB:
https://drive.google.com/open?id=0B6wyMS5w3WY0aFhtcXVfYW5zeWs

ENGSUB:
–>https://www.youtube.com/watch?v=U9jJn783eXA

Chương trình này coi nửa đêm hay lắm~ ^^

Advertisements