EW2014.mp4_snapshot_06.25_[2016.05.08_17.35.52]

Guerilla Date
(Cuộc hẹn đột kích)
Ep [2014.07.19]

VIETSUB:
https://drive.google.com/open?id=0B6wyMS5w3WY0SldEY0tsNVpPckU

ENGSUB (at 34:10):
–>https://www.youtube.com/watch?v=Uj49PO2rMUc

Lý do vì sao có thời kỳ Joonyoung bị hết may mắn =))))))))


EW2015-muxed.mp4_snapshot_03.05_[2016.05.08_17.33.29]

Star Reporting In
Ep [2015.05.30]

VIETSUB:
https://drive.google.com/open?id=0BwK-RGUJgDxkNzU0WUdRMUxBWTA

ENGSUB:
–>https://www.youtube.com/watch?v=M2t4IjExENQ


Guerilla Date with Kim Junho (2014.08.30)-muxed.mp4_snapshot_07.40_[2016.05.11_16.18.44]

Bonus cái Guerilla Date của chú Junho
Ep [2014.08.30]

VIETSUB:
https://drive.google.com/open?id=0B6wyMS5w3WY0cUplVmZLOUZIXzg

ENGSUB:
–>https://www.youtube.com/watch?v=J3-Jp2i6oec

Thương chú =)))))))))))))))))) Đi ngoài đường chi cho thiên hạ phũ =))

Advertisements